אודות בני המקום

פרויקט "בני המקום – שיחה בגובה העיניים" נוצר ביוזמת גבעת חביבה וקרן פרידריך אברט בישראל בשנת 2019 על מנת להגיע לקהלים שנמצאים במרכז החברה היהודית בישראל אשר לא הקדישו זמן לחשיבה על השפעות חוק הלאום והשלכותיו על האזרחיות והאזרחים הערבים ועל החברה הישראלית בכללותה.

הצגנו שיחות מצולמות שהתקיימו בגובה העיניים עם ערבים וערביות שעוסקים בתחומים שונים ומעורבים בחברה הישראלית. היה לנו חשוב לשתף את הציבור הישראלי בתחושות המרואיינים כלפי החוק. לא הצגנו פתרונות קונקרטיים, אלא ניסינו לעורר עניין ושיח בנושא, בתקווה להוביל להבנת הבעייתיות של החוק והשפעותיו על אזרחי המדינה.

במסגרת קמפיין מקיף שניהלנו ברשתות החברתיות נוצר שיח ער ומשמעותי עם א.נשים רבים שנחשפו לקמפיין. אגב, לא רק יהודיות.ים השתתפו בשיח זה אלא גם ערביות.ים רבות.ים.

הבנו שקיים צורך ופוטנציאל גדול בשיח פתוח – בגובה העיניים – על הנושאים שמעסיקים את האזרחיות והאזרחים הערביות.ים בישראל ועל דרכים להידברות בין יהודיות.ים ולערביות.ים, להיכרות, לבניית אמון ולהפיכת מדינת ישראל, שבה כולנו, יהודיות.ים וערביות.ים בני המקום, למקום טוב ומיטיב לכולנו.

לכן החלטנו להמשיך את הפרויקט ולהפוך אותו לכלי לחשיפת עוד ועוד נושאים רלבנטיים ליחסי יהודיות.ים – ערביות.ים בישראל, לעיסוק מעמיק בהם ולבניית התשתית הנדרשת לכינון חברה משותפת בישראל.

פרויקט סקר יחסי יהודים וערבים בישראל 2023

לקראת כנס גבעת חביבה לחברה משותפת 2023 נערך סקר משותף לגבעת חביבה וקרן פרידריך אברט בפיקוחו של ד"ר נוהאד עלי ממכון שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית שבטכניון ומרצה במכללה האקדמית גליל מערבי בקרב מרואינות.ים מהחברה היהודית ומהחברה הערבית – זאת על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית בנוגע לעמדות של שתי החברות זו לגבי זו ולזהות מגמות שעשויות להעיד על התפתחותה של חברה משותפת בישראל.