פרופ' מוחמד ס. ותד

פרופסור חבר, דיקאן בית-הספר למשפטים, ובשנה״ל תשפ״ג סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית צפת. בנוסף, ותד חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל-אביב; עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן ועמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון של אוניברסיטת חיפה. הוא משמש מרצה מן החוץ בפקולטות ובבתי-ספר למשפטים נוספים בישראל ובחו״ל.

עיקר מחקריו של פרופ׳ ותד עוסקים בהיבטים ההשוואתיים והבינלאומיים של המשפט הפלילי, ההיבטים ההשוואתיים של המשפט החוקתי, משפט בינלאומי, דיני מלחמה, דיני עינויים, דיני טרור, אתיקה מקצועית, בריאות ומשפט, ויחסי הגומלין בין המשפט לבין מדעי המדינה, במיוחד בנוגע לעצמאות הרשות השופטת, לעיקרון שלטון החוק וכן לסוגיות נוספות הנוגעות למיעוט הערבי בישראל.