אודות יזמים ויזמיות - סיפורי הצלחה בחברה הערבית

פרויקט זה הינו המשך לקמפיין בני המקום אשר בשנתו הראשונה (2019) התמקד בהשלכות חוק הלאום על אזרחי ואזרחיות ישראל הערבים ובשנת 2020 התמקד בנושא "אי שוויון בחלוקת תקציבים בין אזרחים ערבים ליהודים". השנה (2021) בחרנו להדגיש זוית חשובה ופחות מוכרת לרוב החברה היהודית בישראל ובכך להעביר מסר אופטימי יותר.

ההכרות של "המיינסטרים" היהודי עם החברה הערבית נשארת ברמת הסטראוטיפ והנוחות להתבונן דרך משקפיים חד מימדיות, ולכן הנרטיב השכיח מתייג את ערבים והערביות באופן לא אוהד, וככזה כמוחלש ומועט יכולות.

את רוב סיפורי ההצלחה בחברה הערבית הציבור היהודי לא מכיר, והסיפורים שכן מוכרים נתפסים כחריגים.

חשיפה מנקודת מבט שונה מאפשרת בנית תודעת שותפות אפשרית בקרב ציבורים בחברה הערבית ובחברה היהודית הישראלית שרובה אינו נוטה להאמין בהתכנות של אפשרות זו ובכך לסייע בטיפוח תודעה מורכבת יותר בכל הקשור לזהות האוכלוסייה הערבית, הסרת חסמים פסיכולוגים קיום מפגש אותנטי ונירמול רעיון השותפות בין הקבוצות בבניית העתיד האזרחי בישראל.

אנו מאמינים כי הסרטונים שהפקנו יסייעו ל"חולפים ליד הישוב הערבי" לסטות מהדרך הראשית אל דרכים נוספות וכבישים צדדיים, בהם מתגלה תמונה רב מימדית של חברה, שלרוב היהודים החולפים על פניה אינם מכירים לעומק. דרך "כבישים צדדיים" אלה ייחשף הקהל אל סיפורי הצלחה מקומיים ואף בין לאומיים, ודרכם יתחבר אל סנטימנט אנושי המאפשר אמפטיה לאדם באשר הוא אדם. הקמפיין כולל הצצה לחלק מעולמם של אנשי ונשות עסקים מצליחים, יזמים ויזמיות, אנשי ונשות אקדמיה מתחומים מגוונים, מיזמים בחינוך, עשיה חברתית ועוד.

מוזמנים ומוזמנות לצפות בסרטונים ולהכיר דמויות נוספות כאן באתר.