דווקא עכשיו מחזקים את הגיוון התעסוקתי

אודות הקמפיין

קרן פרידיריך אברט וגבעת חביבה פועלות לחיזוק היחסים בין יהודים וערבים במדינה ולקידום תפיסה של שותפות ושיווין. אירועי השבועות האחרונים הציפו באופן ברור את חשיבות הידוק היחסים בין יהודים וערבים בחיי היום יום וקידומה של חברה משותפת בישראל.

בין שאר היוזמות והפעילויות אנו מאמינים בחיוניותו של גיוון תעסוקתי במקומות העבודה השונים המהווים מקום מפגש, פעולה ועשיה משותפת של יהודים וערבים, מאפשרים היכרות ובניית אמון בין קבוצות האוכלוסיה השונות ואף תורמים לשירותיות טובה יותר של מקומות העבודה ולשיפור הצלחתם המסחרית של עסקים.

נתונים ומידע נוסף

הקמפיין בתחנות הרדיו

סרטוני הקמפיין