דווקא עכשיו מחנכים לחברה משותפת

אודות הקמפיין

קרן פרידיריך אברט וגבעת חביבה פועלות לחיזוק היחסים בין יהודים וערבים במדינה ולקידום תפיסה של שותפות ושוויון. אירועי מאי 2021 הציפו באופן ברור את חשיבות הידוק היחסים בין יהודים וערבים בחיי היום יום וקידומה של חברה משותפת בישראל.

בין שאר היוזמות והפעילויות אנו מאמינים בחיוניותו של חינוך לחברה משותפת החל מגיל הגן ועד י"ב.

מחלקת החינוך בגבעת חביבה, פועלת לקידום חינוך לחברה משותפת בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. אנו מאמינים ששותפות יהודית ערבית תפיק את הצלחתה המרבית כאשר יתבצעו תהליכי דיאלוג פנימיים הן בחברה היהודית והן בחברה הפלסטינית בישראל, ובד בבד, עשייה משותפת.

העצמה חד-לאומית מתמשכת תאפשר לכל חברה התבוננות פנימית ובניית אמון שיאפשר מפגש בריא ומאוזן עם האוכלוסייה השנייה. כמו כן, תאפשר עשייה מבוססת עקרונות של חברה שוויונית ומשותפת.

העשייה שלנו פרוסה על שלושה צירים מרכזיים:

  • מפגשים בין בני נוער ערבים ויהודים
  • מפגשים והשתלמויות בין מורים ערבים ויהודים
  • הכשרת אנשי חינוך להנחיית קבוצות דיאלוג יהודי-ערבי

שלושת הצירים הללו, משלימים אחד את השני. אנו עדים לכך, שבבתי ספר אשר השתתפו בהשתלמויות מורים בגבעת חביבה, המעורבות, ההובלה וההתמדה בקידום מפגשי בני נוער היא גדולה יותר.

אירועי התקופה האחרונה הם תוצאה של מדיניות רבת שנים שמיסדה חוסר שוויון, אפליה, הזנחה והפרדה.

דוח מעקב של מבקר המדינה מחודש מאי 2021, מראה חוסר השקעת תקציבים ואי יישום תוכניות אשר מקדמות חינוך נגד גזענות ובעד חיים משותפים בבתי ספר. דווקא עכשיו, חינוך לחברה משותפת, השקעה במפגשי תלמידים, מורים וצוותים חינוכיים נחוצים במיוחדלקידום הערכים של הבנה, הכרה, כבוד, שוויון ודמוקרטיה.

אנו מזמינים את שותפינו בבתי הספר, המורים, רכזי חינוך חברתי והמנהלים, אלו שבוחרים מדי שנה מחדש לקחת חלק בפעילויות החינוך בגבעת חביבה במהלך שנת הלימודים ואת אלו המעוניינים להצטרף למעגלי התכניות והעשייה החינוכית לבניית חברה משותפת להמשיך ולבחור בדרך זו.

ההרשמה לתכניות למורים ולתלמידים לשנה הקרובה החלה.

בנוסף, בימים אלה, אנו נותנים ייעוץ וליווי של תהליכי שיח חד לאומיים ודו לאומיים לגופים וארגונים שונים. כמו כן, אנו מזמינים את הקהל הרחב לבוא להיפגש ולדבר במעגלי שיתוף ושיח מונחים, במרחב בטוח, על מנת לעבד יחד את האירועים ולשאול יחד כיצד ממשיכים הלאה.

נתונים ומידע נוסף כאן

 

סרטוני הקמפיין