סקר יחסי יהודים וערבים בישראל 2023

לקראת כנס גבעת חביבה לחברה משותפת 2023 נערך סקר משותף לגבעת חביבה וקרן פרידריך אברט בפיקוחו של ד"ר נוהאד עלי ממכון שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית שבטכניון ומרצה במכללה האקדמית גליל מערבי בקרב מרואינות.ים מהחברה היהודית ומהחברה הערבית – זאת על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית בנוגע לעמדות של שתי החברות זו לגבי זו ולזהות מגמות שעשויות להעיד על התפתחותה של חברה משותפת בישראל.

הסקר בוצע טלפונית בקרב 600 מרואיינות.ים יהודיות.ים (8-10 במאי 2023, טעות דגימה: ±4.0%) ו-501 מרואיינות.ים ערביות.ים (14-18 במאי 2023, טעות דגימה: ±4.4%). יש לציין שסקרים טלפוניים פחות מקובלים בחברה הערבית, דבר שעלול להביא לאי דיוקים מסוימים בתוצאות.

השאלות של הסקר של 2023 נגזרו מסדרות של שאלות ממדד "יחסי יהודים-ערבים" של פרופ' סמי סמוחה וד"ר נוהאד עלי – זאת כדי לאפשר השוואה לשנים קודמות. עם זאת, מאחר והסקרים בשנים עברו בקרב נשאלות.ים ערביות.ים בוצעו בראיונות אישיים ולא טלפונית, נתוני 2023 יכולים להצביע על מגמות בלבד.
הסקר היהודי בוצע ע"י מכון הסקרים סמית' ואילו בחברה הערבית ע"י מכון יאפא – מחקרי שיווק, סקרים, ויעוץ .

תוצאות מרכזיות

  • אירועי מאי 2021 השאירו חותם על יחסי יהודים וערבים בישראל, אבל לא שברו את הכלים, וניכרת מגמת התאוששות מהירה יחסית בקרב שתי האוכלוסיות. זאת בניגוד לאירועי אוקטובר 2000, שהובילו לשבר עמוק ולקח כמעט עשור לשקמם. המגמה היא יותר אופטימית בקרב הציבור הערבי מאשר בקרב הציבור היהודי.
  • השתתפותן של מפלגות ערביות בקואליציות ממשלתיות נתפסת כחיובית יותר בעיני הציבור הערבי מאשר הציבור היהודי. עם זאת, בשתי האוכלוסיות רואים שמגמת התמיכה בשיתוף פוליטי של מפלגות ערביות בקבלת החלטות בעלייה.
  • נכונות הציבור הערבי להשתלב במסגרות חינוך, תעסוקה ובילוי בחברה היהודית נמצאת בעלייה, בהשוואה למצב די סטטי בקרב יהודיות.ים בנוגע לנכונות לשלב ערביות.ים.
  • רוב גדול מהערביות.ים רוצות.ים להשתלב בחברה הישראלית, בעוד שרק מחצית מהיהודים חושבים שזה נכון.
  • הפשיעה והאלימות בחברה הערבית נתפסות בשתי החברות כבעיה חמורה. 72.2% מהחברה הערבית ו-52% מהחברה היהודית רואים בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית גורם המרחיק אותן.ם מהמדינה.

>> לחצו להורדת הסקר המלא 

סקר יחסי יהודים וערבים בישראל 22.5.2023 צפו בתוצאות הסקר המלא